Anette Nicolaisen fortsætter som
bestyrelsesformand for VUC Vest

Det er med stor glæde, at vi kan fortsætte samarbejdet med Anette Nicolaisen som bestyrelsesformand på VUC Vest. Anette er direktør for Samfund og Sundhed på UC SYD, samt bestyrelsesmedlem på Esbjerg Gymnasium, og har igennem en
årrække været formand for bestyrelsen på VUC Vest.

"Det glæder mig, at Anette Nicolaisen fortsætter som formand for bestyrelsen på VUC Vest, da hun med et stort overblik, handlekraft og sikkerhed har stået ved roret de sidste år. Hun har et indgående kendskab til institutionen og de muligheder, samt udfordringer som institutionen står overfor og kan dermed anføre det strategiske arbejde for institutionen” udtaler rektor Frauke Siemer Jørgensen og fortsætter ”Højkonjunkturen betyder jo, at mange er i arbejde og derfor ikke søger uddannelse – hvilket er godt for samfundet, men presser vores institution, der de seneste år har været ramt af besparelser og nedskæringer. Netop derfor er det også godt, at det er en erfaren formand der fører bestyrelsen og institutionen videre."

VUC Vest fik den 01.01.2022 ny rektor, der arbejder på at udbrede kendskabet til institutionens udbud og skabe samarbejde med forskellige interessenter. Et arbejde som bestyrelsen støtter op om.

Anette Nicolaisen tilføjer: ”Selvom arbejdsløsheden er lav, så har vi mange uddannelser, der både kan sættes i spil på arbejdsmarkedet og hos de unge, der endnu ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse – eller har afbrudt den. Derfor er det godt for institutionen, at vi har repræsentanter fra både jobcenter, lokalpolitik og forskellige uddannelsesinstitutioner, så bestyrelsen har et bredt kompetencefelt. Nu skal vi i gang med arbejdet omkring en fremadrettet plan for VUC Vest – både på et økonomisk, men også et overordnet strategisk niveau, så vores uddannelser (AVU, FVU, OBU og hf) fortsat kan udbydes i området – og måske endda få lidt medvind”.  

Bestyrelsen består udover to medarbejderrepræsentanter af formand Anette Nicolaisen (UC Syd), næstformand Bent Jørgensen (KKR, Vejen kommune), Pia Damtoft (Jobcenter Esbjerg), Søren Haahr Jensen (Vicerektor, EASV) og  Mia Karen Pedersen (Pædagogisk leder, Studie10 og bestyrelsesmedlem i LA10), hvoraf de to sidstnævnte tiltræder som nye medlemmer i bestyrelsen.