Ændring i aftale om elevfordeling

Regeringen ønsker at tilbagerulle reglerne om fordeling af elever efter forældreindkomst til de gymnasiale uddannelser. Fra næste skoleår skal der kun fordeles efter transporttid.

 

Den store plan for elevfordeling rulles nu tilbage, så det i det kommende skoleår bliver transporttiden der afgør, hvilken gymnasial uddannelsesinstitution man optages på.

Ændringen betyder, at ansøgningsperioden for optagelse til en ungdomsuddannelse i foråret 2023 bliver kortere end normalt, og at ansøgningsfristen bliver udskudt.

Regeringen vil præsentere en ny model for elevfordeling, som skal træde i kraft efter optaget 2023/2024.


Læs mere her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/jan/230104-forventede-regler-for-elevfordeling-til-gymnasiale-uddannelser-i-skoleaaret