Ledelsen

Susanne Jensen Bredahl
Susanne Jensen Bredahl
Adm.- og økonomichef
Rune Kirkegaard Jensen
Avu-Uddannelseschef
Frauke Jørgensen
Frauke Siemer Jørgensen
Vicerektor & Hf-Uddannnelseschef

Bestyrelsen

Anette Nicolaisen
Anette Nicolaisen
Formand - Udpeget af øvr. medl.
Bent Jørgensen
Bent Jørgensen
Næstformand - Udpeget af øvr. medl.
Jørgen Clement
Jørgen Clement
Medlem - Udpeget af Reg. Syd.
Peder Foldager
Rep. for kommunerne i udbudsområdet
Silhuet kvinde
Pia Damtoft
Udpeget v. selvsupplering
Rune Søe
Rune H. Søe
Medarbejderrepræsentant VUC Vest
Silhuet kvinde
Anna Muff
Medarbejderrepræsentant VUC Vest
Silhuet kvinde
Formand i kursistrådet
Kursistrepræsentant - Formand i kursistrådet
Silhuet kvinde
Næstformand for kursistrådet
Kursistrepræsentant - Næstformand for kursistrådet