PC i undervisningen

Det er et minimumskrav, at du som arbejdsredskab har en bærbar computer til rådighed. 

Hvis du er i tvivl, kan du forhøre dig hos vores IT-afdeling om de nærmere specifikationer. Når du er færdig på HF & VUC Vest, skal du selv kunne reinstallere din egen Microsoft Office pakke.

Læs mere om kravene nedenfor.

Minimumskrav for din computer

Computeren skal indeholde den nyeste version af Microsoft Office 2016 pakken eller opfylde kravene for installation af Office 365/2016, som HF & VUC Vest tilbyder gratis, så længe du går på skolen.

Win­dows:
1Ghz Pro­ces­sor
Min. 2GB RAM
Min. 3GB Fri hard­disk plads til in­stal­la­tion
Win­dows 10

Vi an­be­fa­ler en PC med disse mini­mum­s­krav:

  • Core i3 6006U
  • Win 10 Home 64-bit
  • 4 GB RAM
  • 128 GB SSD
  • 15.6" 1366 x 768 (HD)
  • Wi-Fi (ac), Blu­et­oo­th

En PC med oven­stå­en­de spe­ci­fi­ka­tio­ner kan købes for ca. kr. 3.200.

Ma­c­book:
Intel Pro­ces­sor
Min. 4GB RAM
Min. 6GB fri hard­disk plads til in­stal­la­tion
Mac OSX 10.10 eller se­ne­re.

Ny­e­ste Mi­cro­soft Of­fi­ce pakke
Det er ikke et krav, at com­pu­te­ren har in­stal­le­ret den ny­e­ste Mi­cro­soft Of­fi­ce pakke, da HF & VUC Vest stil­ler Mi­cro­soft Of­fi­ce 365/2016 gra­tis til rå­dig­hed, mens du går på VUC Vest.

 Med for­be­hold for æn­drin­ger - siden op­da­te­res lø­ben­de.