for kursister og elever

Kursistrådet

Kursistrådets opgave er at repræsentere kursisterne og deres interesser samt være en del af et arbejde om skolens miljø og fælles arrangementer. Kursistrådet samarbejder med ledelsen om tiltag som kan forbedre skolen, ved bl.a. at have repræsentanter i skolens bestyrelse og i skolekulturudvalget. Kursistrådet er med til at afholde fredagscaféer, planlægge og afholde fester og andre arrangementer for skolens kursister og elever. Vil du vide mere om kursistrådet send en besked via vores kontaktformular. 

Send en besked

Vedtægter

Kursistrådet varetager gennem samarbejdet med bestyrelsen, ledelsen og øvrige personalegrupper kursisternes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, økonomiske og sociale interesser på institutionen.

De valgte repræsentanter i kursistrådet er så vidt mulig sammensat ud fra HF & VUC Vests diversitet – dansk som andet sprog, almen voksen uddannelse, og det gymnasiale område. Kursistrådet har til opgave at repræsentere samtlige uddannelsesretninger på HF & VUC Vest.     

Kursistrådet primære arbejdsopgaver består i at arrangere sociale tiltag på institutionen så som fredagscafé, foredrag, sportsaktiviteter, fester, politiske indslag osv.

Kursistrådets formand og næstformand indgår i HF & VUC Vests bestyrelsen.

I nedenstående link finder du kursistrådets vedtægter, der trådte i kraft d. 1. februar 2017.