Ansøgning

Ansøgning

Nedenfor kan du finde materiale og links, der er relevante i forhold ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og/eller ordblindeundervisning.

Links til UVM vedr. regler og retningslinjer

I forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og eller ordblindeundervisning, findes al relevant information på Undervisningsministeriets hjemmeside: