Syv glade medarbejdere

24.03.2017
Ordblindeundervisning på VUC Vest

Ordblindeundervisning på VUC Vest

Syv medarbejdere fra Entreprenør, Esbjerg Kommune har hver torsdag og fredag i 10 uger modtaget ordblindeundervisning hos VUC Vest i Esbjerg. De syv medarbejdere, underviserne og administrationschef Hanne Nissen Oust fra Entreprenør, giver alle udtryk for, at forløbet har være rigtig godt og gjort hverdagen lettere for den enkelte – både arbejdsmæssigt og privat.

Den enkelte medarbejder har under forløbet lært at mestre sin ordblindhed og bruge elektroniske hjælpemidler og strategier, så ordblindheden ikke er en hindring i forhold til at udføre det daglige faglige arbejde.

De syv medarbejdere giver på forløbets sidste dag alle udtryk for, at det har været et rigtig godt kursus og fortæller, hvor vigtig adgang til og forståelse for hjælpemidler er.  De kan nu ved hjælp af bestemte strategier og IT skrive og læse på et niveau, der gør, at den skriftlige kommunikation er blevet lettere, så de i princippet ikke oplever begrænsninger længere.

Flere fortæller også, at den udvikling de har gennemgået er meget større, end de havde forventet, og at de kompetencer, de har erhvervet sig, er kompetencer de kan brug 24/7 - både på arbejdspladsen og privat.

Dette undervisningstilbud til ordblinde indgår i Entreprenør, Esbjerg Kommunes samlede (efter-)uddannelsestilbud til medarbejderne for at vedligeholde og udvikle alle deres kompetencer ift. den/de – både nuværende og fremtidige – udvikling/behov deres jobfunktioner kræver. Et mål hos Entreprenør er, at så mange som muligt skal kunne nå faglært niveau som ”Kommunal Entreprenør”.

VUC Vest har sammen med Entreprenør, Esbjerg Kommune sammensat det forløb, der passer bedst til virksomheden. Der er allerede et nyt hold, der er gået i gang med undervisning på VUC Vest – denne gang er det et mere intensivt forløb på fire uger, men målet er det samme.

Mere information om efteruddannelse kontakt:

Arne Fogh
Uddannelseskonsulent

Tlf. 51 50 95 13
afo@vucvest.dk

FVU: Læsning og matematik