Restriktioner forlænges
– nødundervisningen fortsætter

28.01.2021

Nødundervisningen fortsætter

På baggrund af myndighedernes udmelding d. 24. februar om genåbning, hvor VUC Vest ikke er med i første omgang, fortsætter nødundervisningen, indtil andet er udmeldt. 

Undervisning
Al din undervisning vil foregå virtuelt via Teams. Din underviser vil informere dig om, hvad der skal laves. Det er et krav at følge med i nødundervisningen for at være studieaktiv.

Vi følger nødbekendtgørelsen frem til andet er udmeldt fra myndighedernes side, hvor al din undervisning vil foregå virtuelt via Teams. Din underviser vil informere dig om, hvad der skal laves. Det er et krav at følge med i nødundervisningen for at være studieaktiv.

Særlige regler ifm. virtuel undervisning: 
I vores opdaterede Studie og -ordensregler kan du finde vores særlige regler for virtuel undervisning. 

Uddrag fra Studie- og ordensregler: 

Særlige regler ifm. virtuel undervisning: Undervisning, der afvikles virtuelt, er sidestillet med undervisning, der afvikles ved fysisk fremmøde. Det betyder, at vi har samme forventninger til dig om at møde ind til virtuelle lektioner til den aftalte tid i Teams, at være forberedt og at deltage aktivt i undervisningen - uanset om det er lærerstyret eller gruppearbejde. Når den virtuelle undervisning afvikles gennem Teams, skal dit kamera være tændt, og du skal følge lærerens anvisning i forhold til, om din mikrofon skal være tændt eller slukket. Det er ikke tilladt, at du videooptager undervisningssekvenser i Teams. Din lærer kan dog optage undervisningen og efterfølgende dele videoklippet med hele holdet - men kun hvis både læreren og alle kursister på holdet er indforståede med dette. Undtagelsesvis og i helt særlige situationer kan kravet om tændt kamera afviges. Kursisten skal ansøge den pædagogiske ledelse om retten til at benytte sig af denne mulighed i bestemte situationer. Se vores Studie- og ordensregler

Kontakt
Husk at det fortsat er muligt at kontakte receptionen, administrationen, uddannelsesvejledningen og IT mm. for at få rådgivning og hjælp.

De kan kontaktes dem via mail eller telefon - se kontaktinfo og åbnings-/telefontider.

Der kan fortsat bookes telefontid hos uddannelsesvejlederne via hjemmesiden - gå til booking - eller kontakt dem på vejledningen@vucvest.dk eller via messenger

Vi ser frem til at se jer alle på skolen igen - forhåbentlig snart!