KRAV OM MUNDBIND

KRAV OM MUNDBIND FRA DEN 29.10.2020
Fra torsdag d. 29.10. 2020 er der krav om at bære mundbind eller visir på ungdomsuddannelserne, hvorfor det vil være alle pålagt at bære mundbind/visir, når man er på VUC Vest fra denne dato.

Reglerne for kursister og elever på VUC Vest er:

  • Krav om godkendt mundbind eller visir, når du bevæger dig på skolens fællesarealer 
  • Du skal ikke have mundbind eller visir på, når du sidder ned og modtager undervisning
  • Kursister og elever har selv ansvar for at anskaffe sig de nødvendige værnemidler
  • Er der kursister, som nægter at bære mundbind, hvor det er påkrævet, bortvises de fra institutionen og får fravær.

Ovenstående følger krav og retningslinjer fra myndighederne – læs mere her:

www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/okt/201024-nye-tiltag-mod-covid19-paa-boerne-og-undervisningsomraadet

Vi gør opmærksom på, at forsamlingsforbudet på max 10 personer er gældende, når man fx står på arealer uden for skolen,
så står man mere en 10 samlet, kan man risikere at få en bøde.

Opdateret d. 28.10.20. Med forbehold for ændringer - Følg med på www.vucvest.dk/corona-info