CORONA-NYT!
- Følg med i nyt om eksamen, ­hvornår du skal i skole igen og andet vigtigt...

19.03.2020

Vi følger udviklingen af COVID-19 og myndighedernes forholdsregler

VUC Vest følger udviklingen af COVID-19 og de forholdsregler som myndighederne opstiller, herunder perioden for nedlukning af skolerne på landsplan.

Indtil videre er skolen lukket frem til d. 30.03.2020.

Eksamen:

Indtil videre afvikles eksamen planmæssigt i maj/juni måned.

Sker der ændringer - hold jer opdateret:

Sker der ændringer i forhold til nedlukningsperiode eller eksamensafvikling, vil I få direkte besked fra VUC Vest via vores medier.

I opfordres derfor til at holde jer opdateret her på hjemmesiden, på www.vucintra.dk, Facebook og Instagram.

Nedlukning og ændring af eksamensafvikling er ikke beslutninger, der ligger hos skolens ledelse, men hos Regeringen og Folketinget. Skulle nedlukningsperioden blive forlænget eller eksamensafviklingen ændres, vil institutionerne få retningslinjerne fra bl.a. Undervisningsministeriet. Dette er en national indsats mod spredning af sygdom. Man kan følge udviklingen her: www.coronasmitte.dk.

Du kan kontakte vejledningen på vejledningen@vucvest.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelse og optag.

Vi er tilbage på fuld kraft og klar til at tage imod din tilmelding til studiestart
august 2020
Kontakt vejledningen

Svar på dine spørgsmål

 • Hvor længe har skolen lukket?

  Vi er tilbage på fuld kraft og klar til at tage i mod din tilmelding til studiestart august 2020


  Er du måske interesseret i:

  • HF
  • 9.-10. klasse (avu)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Dansk som andetsprog (DSA)
  • Ordblindeundervisning (OBU)


  Læs mere om vores uddannelser

  Kontakt vejledningen eller book en tid

  Opstart efter sommerferien

  Du kan se de forskellige opstartsdatoer for vores hold uddannelser her: Opstart og tilmelding

 • Hvad med eksamen?

  AVU: Prøverne er AFLYST for avu-hold- og net-kursister. I stedet indgår en vurderingssamtale i standpunktsbedømmelsen, som erstatter prøver.

  Skriftlige prøver gælder kun for selvstuderende avu-kursister

  HF: GSK, hf2 og HF-enkeltfag skal afsluttes med årskarakterer, der skal altså ikke afholdes prøver her. Eneste undtagelse er sygeeksamen, selvstuderende og 18A/18B (sidstnævnte skal til skr. Dansk/engelsk, mundtlig dansk og sidst udtrukne fag).
   
  Tilføjelse d. 06.05.2020 vedr. HF:
  Evalueringssamtalerne på hf er nu planlagt og vil i de kommende dage blive lagt i LudusWeb.
  I vil få nærmere oplysninger om rækkefølge, samtalen og materialer af jeres undervisere.

  Selvstuderende, sygeeksamen og ovenfor nævnte undtagelse på hf2 vil ligeledes få besked om deres prøvedatoer.

  Skriftlige prøver gælder kun for selvstuderende samt 18A/18B (dansk og engelsk)

 • Evalueringssamtaler for net-kursister

   VIGTIGT FOR NET-KURSISTER: I forbindelse med evalueringssamtalerne, SKAL I kunne ses via video, da I skal forevise billede-id.

  Læs mere om, hvordan du gør: Download Teams-app

 • Har jeg fri, når skolen er lukket pga. Corona?

  Opdatering d. 8.4. Al undervisning (undtagen 18A og 18B) fortsætter som nødundervisning efter påske.

  Nej, du har ikke fri i denne periode, vi omlægger i stedet undervisningen, så den foregår på nettet, så du kan følge med hjemmefra.

  Din lærer informerer dig om, hvordan undervisningen kommer til at forløbe.

 • Hvilke opgaver skal jeg arbejde med?

  I de enkelte holds rum i Teams, vil du få instruktioner fra dine lærere om, hvad du skal arbejde med, og hvordan du skal arbejde med det.

  Din lærer vil give dig faglig respons på opgaverne.

  Hvis du oplever problemer med opgaverne eller andet i forbindelse med faget - eller har du spørgsmål, er det vigtigt, at du kontakter din lærer.

  Hjælp også gerne hinanden.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg går til FVU eller OBU?

  Kursister, der går til ordblindeundervisning (OBU), vil blive kontaktet af deres lærer, og det samme vil ske, hvis du går til Forberedende voksenuddannelse (FVU).

 • Hvad gør jeg, hvis jeg oplever problemer med Teams

  Der har i begyndelsen været problemer med Teams, som skyldes at flere skoler og virksomheder bruger Teams i denne tid, og derfor er logget på samtidig. Oplever du problemer med at få eller aflevere opgaver mm., så kontakt din lærer for fx at få dem pr. mail.

  Vi følger situationen tæt og forventer, at problemerne med Teams vil løse sig inden for en kort tidshorisont.

 • Kan jeg få hjælp til it, når skolen er lukket?

  Har du brug for IT-support, kan du kontakte vores IT-mand.

  Du kan kontakte ham via Teams eller mail, og han vil svare hurtigst muligt.

  Du kan skrive til: Bruno Rosendahl på mail fejlretningvucvest@gmail.com

   

   

 • Kan jeg kontakte medarbejdere på kontoret?

  Har du brug for at tale med kontoret på skolen, kan du kontakte os via skolens mail: vucvest@vucvest.dk

  De vender hurtigst muligt tilbage til dig.

 • Kan jeg få fravær, når skolen er lukket?

  Det at du afleverer de opgaver, din lærer stiller til dig, dokumenterer din studieaktivitet.

  Det vil blive registreret som fravær for ugen i faget, hvis du IKKE afleverer opgaverne i dine fag.

  Uddannelsesvejledningen og klassens team følger i denne periode op på fravær, som de plejer.

 • Får jeg SU, når skolen er lukket?

  Udbetalingen af din SU fortsætter uændret. 

  Hvis du har spørgsmål til din SU, kan du kontakte SU-kontoret pr. mail på hra@vucvest.dk, og der vil hurtigst muligt blive vendt tilbage til dig.

 • Kan jeg få fat i en uddannelsesvejleder?

  Uddannelsesvejledningen kan du kontakte på messenger og pr. mail på: vejledningen@vucvest.dk

  De vender hurtigst muligt tilbage til dig.

  Du kan også stadig booke en vejledningstid

  Du skal bare IKKE MØDE OP i uddannelsesvejledningen.

  VI RINGER DIG OP på det telefonnummer, du angiver, når du booker en tid via bookingsystemet.

  Du kan også ringe til en vejleder i deres telefontid - læs mere her

 • Hvad gør jeg, hvis jeg får SPS-støtte?

  Modtager du SPS-støtte, fortsætter dette også, mens skolen er lukket. Du kan ikke mødes med din SPS-støtteperson, men du kan kommunikere over mail, Skype/Teams eller evt. telefon og således stadig gøre brug af støtten.

  Din SPS-støtteperson vil tage kontakt til dig og aftale nærmere. 

TIP TIL TOSPROGEDE!
Du kan finde information om Coronavirus på arabisk, somalisk, russisk, farsi, kurdisk, tamilsk, polsk, tyrkisk og bosnisk. Informationen findes både som tekst og lyd.
Gå til info på andre sprog