CORONA-NYT!
- Følg med i nyt om eksamen, ­hvornår du skal i skole igen og andet vigtigt...

19.03.2020

Vi følger udviklingen af COVID-19 og myndighedernes forholdsregler

VUC Vest følger udviklingen af COVID-19 og de forholdsregler som myndighederne opstiller, herunder perioden for nedlukning af skolerne på landsplan.

Indtil videre er skolen lukket frem til d. 30.03.2020.

Eksamen:

Indtil videre afvikles eksamen planmæssigt i maj/juni måned.

Sker der ændringer - hold jer opdateret:

Sker der ændringer i forhold til nedlukningsperiode eller eksamensafvikling, vil I få direkte besked fra VUC Vest via vores medier.

I opfordres derfor til at holde jer opdateret her på hjemmesiden, på www.vucintra.dk, Facebook og Instagram.

Nedlukning og ændring af eksamensafvikling er ikke beslutninger, der ligger hos skolens ledelse, men hos Regeringen og Folketinget. Skulle nedlukningsperioden blive forlænget eller eksamensafviklingen ændres, vil institutionerne få retningslinjerne fra bl.a. Undervisningsministeriet. Dette er en national indsats mod spredning af sygdom. Man kan følge udviklingen her: www.coronasmitte.dk.

Du kan kontakte vejledningen på vejledningen@vucvest.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelse og optag.

VUC Vest er ikke en del af genåbningen i denne omgang. 

Læs mere om udmeldingen fra myndighederne via linket:
Enighed om markant og ansvarlig genåbning – Justitsministeriet

FAQ: Svar på dine spørgsmål

 • Er skolen lukket?

  NEDLUKNING PGA. [CORONA | COVID-19]

  Skolen følger myndighedernes seneste retningslinjer og på baggrund af seneste udmelding d. 24. februar om genåbning, hvor VUC Vest ikke er med i første omgang, fortsætter nødundervisningen, indtil andet er udmeldt. - læs mere her.

  UNDERVISNING OG EKSAMEN

  Al undervisning overgår derfor til nødundervisning (virtuel undervisning).

  Læs mere om eksamen og terminsprøver her: Eksamen 2021

  KONTAKT:

  Det er muligt at kontakte skolen på telefon 76 12 17 20, men da vi kører med nødbemanding, er det måske svært at komme igennem, og vi anbefaler derfor, at du kontakter os på Messenger eller pr. mail:

 • Særlige regler ifm. virtuel undervisning

  I vores opdaterede Studie og -ordensregler kan du finde vores særlige regler for virtuel undervisning. 

  Uddrag fra Studie- og ordensregler: 

  Særlige regler ifm. virtuel undervisning: Undervisning, der afvikles virtuelt, er sidestillet med undervisning, der afvikles ved fysisk fremmøde. Det betyder, at vi har samme forventninger til dig om at møde ind til virtuelle lektioner til den aftalte tid i Teams, at være forberedt og at deltage aktivt i undervisningen - uanset om det er lærerstyret eller gruppearbejde. Når den virtuelle undervisning afvikles gennem Teams, skal dit kamera være tændt, og du skal følge lærerens anvisning i forhold til, om din mikrofon skal være tændt eller slukket. Det er ikke tilladt, at du videooptager undervisningssekvenser i Teams. Din lærer kan dog optage undervisningen og efterfølgende dele videoklippet med hele holdet - men kun hvis både læreren og alle kursister på holdet er indforståede med dette. Undtagelsesvis og i helt særlige situationer kan kravet om tændt kamera afviges. Kursisten skal ansøge den pædagogiske ledelse om retten til at benytte sig af denne mulighed i bestemte situationer.

  Se vores Studie- og ordensregler

 • Skal jeg benytte mundbind?

  KRAV OM MUNDBIND FRA DEN 29.10.2020
  Fra torsdag d. 29.10. 2020 er der krav om at bære mundbind eller visir på ungdomsuddannelserne, hvorfor det vil være alle pålagt at bære mundbind/visir, når man er på VUC Vest fra denne dato.


  Reglerne for kursister og elever på VUC Vest er:

  • Krav om godkendt mundbind eller visir, når du bevæger dig på skolens fællesarealer 
  • Du skal ikke have mundbind eller visir på, når du sidder ned og modtager undervisning
  • Kursister og elever har selv ansvar for at anskaffe sig de nødvendige værnemidler
  • Er der kursister, som nægter at bære mundbind, hvor det er påkrævet, bortvises de fra institutionen og får fravær.


  Ovenstående følger krav og retningslinjer fra myndighederne – læs mere her:

  www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534


  Vi gør opmærksom på, at forsamlingsforbuddet på max 10 personer er gældende, når man fx står på arealer uden for skolen,
  så står man mere en 10 samlet, kan man risikere at få en bøde.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på COVID-19?

  Har du symptomer, skal du straks kontakte egen læge med henblik på test. 

  Du må ikke komme i skole før et negativt resultat foreligger, og du er symptomfri
  (HUSK, at du skal ringe til tlf. 76 12 17 20 og melde, at du skal testes for COVID-19 samt anføre fraværsårsag i Ludus.)

  Det forventes på trods af hjemsendelse (med symptomer, positiv test eller som nær kontakt), at du stadig er studieaktiv og følger med online via Teams. Kontakt en klassekammerat, som I dit fravær agerer ”buddy”, og dermed sørger for, at du kan følge med via Teams-konference, når der er oplæg, gruppearbejde etc. Du skal dokumentere, at du er studieaktiv, skriv en mail til din underviser for at afklare, hvordan dette gøres.

  Når bliver du testet for Corona/Covid-19, skal skolen have dokumentation herfor – uanset udfald.

  Dokumentationen sendes til vejledningen@vucvest.dk via din VUC-mail.

  Husk også at ringe til skolen og registrere fravær i Ludus https://ludusweb.vucvest.dk/

 • Hvad skal jer gøre, hvis jeg er testet positiv for COVID-19?

  Er du blevet testet positiv, skal du straks kontakte institutionen. I åbningstiden via telefon 76 12 17 20 og uden for åbningstid på vucvest@vucvest.dk

  Du skal angive dit fulde navn og kursistnummer, når du henvender dig til skolen, så vi kan bryde smittekæden og følge sundhedsmyndighederne anvisninger. 

  Når bliver du testet for Corona/Covid-19, skal skolen have dokumentation herfor – uanset udfald. Dokumentationen sendes til vejledningen@vucvest.dk via din VUC-mail.

  Husk også at registrere fravær i Ludus https://ludusweb.vucvest.dk/

  DET ER OGSÅ VIGTIGT!
  ... at du holder afstand til de personer, du bor sammen med.

  Hvis din test er positiv, skal du - uanset om du har symptomer eller ej:

  1. Straks gå i selvisolation
   Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.
   Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil 7 dage efter, at din test blev taget.
  2. Være særligt opmærksom på at holde gode hygiejne og rengøring
  3. Sørge for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.
   Læs mere om retningslinjerne for nære kontakter her: Sundhedsstyrelsen informerer

  Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, vil du blive ringet op af Coronaopsporing og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du kan have smittet. Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11

  Brug mundbind, hvis du er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal på hospitalet

 • Hvornår må jeg komme i skole igen efter positiv test?

  Alt efter om du har haft symptomer eller ej er reglerne for hvornår du må komme i skole sådan: 

  • Med symptomer:
   Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.
  • Uden symptomer:
   Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

  HUSK ALTID: 
  Er du testet positiv er det vigtigt, at du kontakter skolen (se procedure i spørgsmålet ovenfor), og at du holder afstand til de personer, du bor sammen med.

  Hvis din test er positiv, skal du - uanset om du har symptomer eller ej:

  1. Straks gå i selvisolation
   Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.
   Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil 7 dage efter, at din test blev taget.
  2. Være særligt opmærksom på at holde gode hygiejne og rengøring
  3. Sørge for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

  Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, vil du blive ringet op af Coronaopsporing og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du kan have smittet. Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11

  Brug mundbind, hvis du er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal på hospitalet

 • Hvad sker der, hvis min underviser bliver syg?

  Der vil blive foretaget en vurdering fra gang til gang, men skolen har bl.a. mulighed for at foretage nødundervisning, hvor undervisningen fortsætter online i det pågældende fag. 

 • Registrering af sygdomsfravær

  Regler hvis du er syg/fraværende: Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden registrere dit fravær, og den overordnede årsag hertil, via https://ludusweb.vucvest.dk/ , som du også kan finde via vores intranet på www.vucintra.dk. Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.

  Har du symptomer på Corona/Covid 19, skal du desuden straks kontakte egen læge med henblik på test.

  Du må ikke komme i skole før et negativt resultat foreligger, og du er symptomfri
  (HUSK, at du skal ringe til tlf. 76 12 17 20 og melde, at du skal testes for COVID-19 samt anføre fraværsårsag i Ludus).

  Det forventes på trods af hjemsendelse, at du stadig er studieaktiv og følger med online via Teams. Kontakt en klassekammerat, som i dit fravær agerer ”buddy”, og dermed sørger for, at du kan følge med via Teams-konference, når der er oplæg, gruppearbejde etc. Du skal dokumentere, at du er studieaktiv, skriv en mail til din underviser, for at afklare, hvordan dette gøres.

  Når du bliver testet for Corona/Covid-19, skal skolen have dokumentation herfor – uanset udfald. Dokumentationen sendes til vejledningen@vucvest.dk via din VUC-mail.

 • Dokumentation for test - og hvornår skal jeg testes?

  Når bliver du testet for Corona/Covid-19, skal skolen have dokumentation herfor – uanset udfald. Dokumentationen sendes til vejledningen@vucvest.dk via din VUC-mail. Husk, at ringe til tlf. 76 12 17 20 og melde, at du har fravær pga. testning.

  Du skal testes, hvis du selv har symptomer, eller hvis du har været i direkte kontakt med en, der er testet positiv.

  Hvis du er nær kontakt til en smittet, er der specielle regler. Læs mere om retningslinjerne for nære kontakter her: Sundhedsstyrelsen informerer

 • Hvem skal i karantæne?

  Det er ved hvert tilfælde en individuel vurdering i samarbejdet med sundhedsstyrelsen.

  Du vil blive kontaktet af institutionen i forbindelse med evt. hjemsendelse og karantæne.

 • Hvorfor er der specifikke ind- og udgange og orange pile i gulvet?

  Vi følger myndighedernes anbefalinger og har på bagrund af dette lavet forskellige retningslinjer for, hvordan du skal bevæge dig rundt på skolen, så vi holder afstand og passer på hinanden - og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

  Er du forvirret over alle pilene i gulvet, og hvor du skal gå ind og ud, så kan dette måske hjælpe. Vi har valgt at lave ensretning flere steder på skolen samt bestemte ind- og udgange for at kunne holde afstand og passe på hinanden. Grundplan som pdf

  HUSK OGSÅ ALTID

 • Kan jeg købe mad i skolens kantine?

  Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at lukke kantinen. 

  Elever/kursister opfordres derfor selv til at medbringe mad hjemmefra, som spises i klassen. Du kan med fordel medbringe det i en lille køletaske, da der ikke bliver opstillet fælles køleskabe.

  OBS! Du må ikke medbringe mad til deling. 

 • Kan jeg få fat i en uddannelsesvejleder?

  Du kan via vores bookingsystem booke en tid hos en vejleder, du har mulighed for at booke en tid til:

  • at blive ringet op,
  • et fysisk møde i Esbjerg
  • en videosamtale fra vores afdeling i Vejen
  • Intern booking for indskrevne elever og kursister (på vej)

  Uddannelsesvejledningen kan du også kontakte på messenger og pr. mail på: vejledningen@vucvest.dk

 • Kan jeg få hjælp til it (fx Teams)?

  Har du brug for IT-support, kan du kontakte vores IT-mand.

  Du kan kontakte ham via Teams eller mail, og han vil svare hurtigst muligt.

  Du kan skrive til: Bruno Rosendahl på mail fejlretningvucvest@gmail.com

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har rejst til et land, som det frarådes at besøge?

  Du skal blive hjemme i karantæne i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge, og du modtager i denne periode IKKE fjernundervisning. 

  Skolen registrerer fravær i karantæneperioden. 

Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til Corona/Covid-19 i Danmark. Du kan læse mere om, hvad vi gør her på skolen nedenfor i vores FAQ og læse mere om sundhedsstyrelsens anbefalinger via linket. www.coronasmitte.dk

Opdateres løbende. Senest opdateret 24.2.21.

TIP TIL TOSPROGEDE!
Du kan finde information om Coronavirus på arabisk, somalisk, russisk, farsi, kurdisk, tamilsk, polsk, tyrkisk og bosnisk. Informationen findes både som tekst og lyd.
Gå til info på andre sprog