Alle eksamener/prøver er AFLYST

18.12.2020

Alle eksamener/prøver er AFLYST

Alle eksamener/prøver fra d. 21. december 2020 til den 31. januar 2021 er AFLYST
Regeringen har besluttet at aflyse alle prøver, (hf, hf-enkeltfag, GSK) fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. Det sker efter dialog med sundhedsmyndighederne, interessenterne og med Folketingets partier.

For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis.

Hvordan gives en afsluttende standpunktskarakter?
Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte elevs/kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

Er det vanskeligt at bedømme elevens/kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan fx foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af elevens/kursistens faglige niveau.

Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis inden udgangen af januar måned, således at hf-studenten m.v. har et prøve- eller eksamensresultat, som den pågældende kan bruge i forhold til en eventuel ansøgning i vinteroptagelsesterminen til de videregående uddannelser.