Dansk som andetsprog
- SOSU-forberedende forløb

- kom videre med uddannelse i et voksenpædagogisk studiemiljø.

SOSU-forberedende forløb

Dansk som andetsprog - SOSU  forberedende forløb i skoleåret 2017/2018 på Esbjerg-afdelingen
- opstart august 2017 og eksamen maj/juni 2018

Et fuldtids avu-forløb for tosprogede rettet mod:

 • Social- og sundhedsuddannelserne 
 • Frisøruddannelsen
 • Klinikassistenuddannelsen

Ca. 26-27 ugentlige undervisningslektioner

Fag med fokus på:

 • Fagdansk (danskfaget fylder meget) på G-F-E-niveau
 • Engelsk på G-niveau
 • Matematik på G-niveau
 • Naturfag på G-niveau

... som adgangsgivende fag til erhvervsskolerne og anvendelsesorienteret med fokus på sproget i fagene.

Fagene udbydes på avu-niveauerne: G-F-E

Vi laver broforløb til erhvervsskolerne, så overgangen til erhversskoleforløbet bliver så godt som muligt.

En evt. optagelsesprøve vil ligge i slutningen af maj

Uddannelsen er SU berettiget

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Fvu - Forberedende Voksenundervisning (forhør dig)
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen

  Hvornår kan du søge?

  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU  bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Her søger du
  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med din NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

For tilmelding og mere info:

 • Helle Poulsen

  Helle Poulsen Uddannelsesvejleder

  Tlf. 76121734
  29671470

  hs@vucvest.dk

  Esbjerg

Læs mere om DSA på VUC Vest

Dansk som andetsprog i Esbjerg for dig, der her har grundlæggende danskkundskaber og lyst til at blive dygtigere...

DSA: Dansk som andetsprog