Handelsbetingelser

Produktinformation

På www.tilmelding.vucvest.dk kan du se de hold/fag, vi tilbyder på VUC Vest. Ved hvert hold/fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav. Det er dog ikke alle hold/fag, du kan ansøge om tilmelding online.

Online tilmelding:
Ansøg online om tilmelding til avu- og hf-fag og uddannelsespakker.

Nogle fag kan du ikke ansøge om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk. For at ansøge om tilmelding til netop disse fag skal du kontakte Uddannelsesvejledningen.

For yderligere oplysninger, kan du sende en mail til vucvest@vucvest.dk med dine spørgsmål.

VUC Vest | Stormgade 47 | 6700 Esbjerg | Tlf. 76 12 17 20 | CVR 2955 4382 | EAN. nr. 579 800 055 85 64 | vucvest@vucvest.dk | www.vucvest.dk

Priser

Alle priser er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

Sådan ansøger du om tilmelding

Ved online ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk:
På www.tilmelding.vucvest.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud og priser.


Ved ansøgning via uddannelsesvejledningen:
Kontakt uddannelsesvejledningen eller book en tid hos en uddannelsesvejleder på den afdeling, du ønsker at ansøge om tilmelding:


Gældende for ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk og via Uddannelsesvejledningen:

En bindende aftale mellem dig og VUC Vest er først endeligt indgået, når vi har registreret din betaling, og du har modtaget godkendelse om optagelse. Godkendelsen modtager du pr. mail.

Betaling

Ved online ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk:
Vi modtager betaling med Dankort og MobilePay. Pengene hæves først fra din konto, når du modtager en godkendelse fra VUC Vest. Det er også muligt at betale med Giro, se nedenfor.

Ved ansøgning om tilmelding via Uddannelsesvejledningen:
Ansøger du om tilmelding via Uddannelsesvejledningen, modtager vi betaling med Dankort samt MobilePay i receptionen/administrationen på den på den afdeling, du ønsker at gå på. Du kan også betale via girokort, som du kan få med efter møde i uddannelsesvejledningen eller få tilsendt via e-Boks.

Gældende for ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk og via Uddannelsesvejledningen:
Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din ansøgning om tilmelding er godkendt, betalingen er registreret, og der stadig er ledig plads på holdet efter registreret betaling. 

Generelle betingelser
De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL). Det er kun dig og PBS, der kan læse disse oplysninger. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer disse oplysninger om dig. Ved betaling via Dankort og MobilePay, trækkes beløbet fra din konto, så snart VUC Vest godkender din ansøgning om tilmelding og optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret

En standard fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via MobilePay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hos VUC Vest giver vi dog mulighed for, at du kan fortryde dit køb lige indtil dagen før kursusstart.

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du rette henvendelse til VUC Vest, som herefter returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til vucvest@vucvest.dk

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, afskriver du dig din ret til 14 dages fortrydelsesfrist. VUC Vest tilbagebetaler dog stadig deltagerbetaling ved framelding senest dagen før kursusstart.

Standard fortrydelsesformular

Forbehold for ændringer

VUC Vest forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på www.tilmelding.vucvest.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. VUC Vest forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger

På VUC Vest administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit billede, navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister, lærere og administrativt personale i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din uddannelsesvejleder.

Studieordensregler

Som kursist på VUC Vest har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på:
www.vucvest.dk/vigtige-informationer/studie-ordensregler

Tro og love

Ved ansøgning om tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service: www.pbs.dk
FDIH/Forbrugerrådet: www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen: www.forbruger.dk
Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation: www.forbruger.dk
Standard fortrydelsesformular: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

;