GSK

Nedenfor kan du se, hvordan GSK for sommeren 2016 så ud. Så snart datoer og fag for sommeren 2017 ligger klar, opdaterer vi siden.

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men opdager at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er GSK - et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag - en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre. 

Sommerkurserne kører fra starten af juli måned til starten af august med efterfølgende eksamen.

Ansøgningsfrist d. 5. juli


Juli - august, 2016

Fag/Niveau         Undervisningsperiode                Eksamensperiode
Timer/dag
Matematik C-B 11.juli - 5. august medio til ultimo august8,35
Matematik B-A 11.juli - 5. august medio til ultimo august8,35
Kemi C 11.juli - 29. juli medio til ultimo august6,67
Kemi C-B 11.juli - 5. august medio til ultimo august8,35
Fysik C-B 11.juli - 5. august medio til ultimo august8,35

Deltager du på GS-sommerkurser skal du forvente en stor arbejdsbyrde i perioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at eksamen ligger efter ovenstående undervisningsperiode. Eksamen afholdes typisk midt i eller i slutningen af august. De endelige eksamensdatoer offentliggøres i starten af august.

 

Faktaark om GSK 2016


Optagelseskrav

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GS.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GS-hold på det VUC, hvor du søger, vil du blive tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i regionen.


Priser
Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 450,- pr. fag.


Tilmelding
til GS sommerkursus

Tilmelding til gymnasiale suppleringskurser for sommerhold sker gennem www.gsdanmark.dk inden 5. juli.

Bemærk! Indsend din ansøgning inden den 1. juni, hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, da der er minimum 14 dages behandlingstid. Læs mere her.


Kontakt uddannelsesvejlederne i Esbjerg for nærmere oplysning
.


Su og transportstøtte

Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

NB! KEMI C giver kun én måneds SU

Læs mere om GS-kurser  www.GSDanmark.dk