HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn gennemfører hvert år den centralt stillede Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) på HF2, og hvert tredje år en undersøgelse af undervisningsmiljøet for de kursister der har fremmøde på institutionen.

Det er vigtigt for os at gennemføre disse undersøgelser, for at skærpe opmærksomheden på de faktorer der har afgørende betydning for elever og kursisters trivsel og uddannelsesforløb - derigennem kan vi nemlig blive bedre som uddannelsesinstitution.

"Alle har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet en trivselsmåling, der bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til den faglige og sociale trivsel." (Kilde)

I undersøgelsen er der bl.a. fokus på trivsel, undervisere, undervisning, socialt og fysisk miljø. egen motivation og udstyr/materialer. Spørgerammen er ens fora alle de adspurgte, hvorfor det også er muligt at benchmarke ift. eks. andre VUC'er.

Det er lovpligtigt, at man hvert 3. år gennemfører en undersøgelse af Undervisningsmiljøet. Denne gennemføres på alle fremmødehold og omfatter AVU, FVU, HF Enkeltfag (fremmøde) og HF2 - Netholdene er ikke inkluderet i denne undersøgelse. Undersøgelsen indeholder både spørgsmål vedrørende det psykiske og det fysiske undervisningsmiljø (indretning, æstetik m.m.).

Undersøgelser

Den seneste kursisttrivselsundersøgelse blev gennemført i 2020-2021.

Læs kursisttrivselsundersøgelsen (PDF)

Den seneste Undervisningsmiljøvurdering på HF & VUC Vest blev gennemført i 2018.

Læs undersøgelsen (PPT)

;