Om AVU

Fraværstal

På HF & VUC Vest har vi fokus på studieaktiviteten og på at løfte den enkelte kursist, hvilket også betyder, at vi arbejder målrettet med at nedbringe fraværet blandt vores kursister.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal det seneste skoleårs samlede fraværstal offentliggøres på den den pågældende institutions hjemmeside.

Aktuelle fraværstal:

Fysisk fravær 19,5 %


Måltal for kommende skoleår:

Fysisk fravær 15 %
Skriftlig fravær 10 %

Tallene ovenfor viser HF VUC Vests fravær for Hf-området (Hf-enkeltfag og 2-årigt hf og GSK).


Opdelte fraværstal:

VUC Vest Gns. Fravær
Hf-enkeltfag 20,1 %
2-årig hf 18,9 %
GSK X,XX %

Tallene ovenfor er fordelt på Hf-enkeltfag, 2-årigt hf og GSK.

;